Mặt bằng và thiết kế chi tiết căn hộ Vinhomes Gardenia – The Arcadia

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ VINHOMES GARDENIA - THE ARCADIA

Vinhomes Gardenia - thanh pho ban mai

Mặt bằng chung cư Vinhomes Gardenia toà A1

4. MB toa A1

Mặt bằng chi tiết căn hộ Vinhomes Gardenia Toà A1 (Tích vào hai bên để di chuyển tới căn hộ mong muốn)

Mặt bằng chung cư Vinhomes Gardenia toà A2

Mat bang chung cu toa A2

Mặt bằng chi tiết căn hộ Vinhomes Gardenia Toà A2 (Tích vào hai bên để di chuyển tới căn hộ mong muốn)

Trả lời